Карл Маркс (Бичлэгийн дугаар. 80418)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00673 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 11.26
Зохиогчийн гурван тэмдэгт К-23
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Энгельс Ф.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 11.26/К-23
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Карл Маркс
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Полит. издат
Хэвлэгдсэн он 1984
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 39
510 ## - CITATION/REFERENCES NOTE
Name of source к смерти Карла Маркса
-- похороны Карла Маркса
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг произведения Ф.Энгельс
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Маркс К.
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг к смерти Карла Маркса
-- похороны Карла Маркса