Страны мира


Гаралтын мэдээ: Орос Издательство политической литературы 1977

Шифр: 65.5я2/С-83.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Страны мира
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
19201 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.