Страны мира (Бичлэгийн дугаар. 40938)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00679 a2200229 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 65.5я2
Зохиогчийн гурван тэмдэгт С-83
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 65.5я2/С-83
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Страны мира
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Издательство политической литературы
Хэвлэгдсэн он 1977
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 470
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг экономическая география
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг справочник
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Европа
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Азия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Африка
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Америка
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Австралия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Океания