Новая история. 1640-1789


Гаралтын мэдээ: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1953

Шифр: 63.3(0)5/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (6).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Новая история. 1640-1789
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
1076 Бэлэн
НУУТ
1078 Бэлэн
НУУТ
1077 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
50564 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
50565 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
50566 Бэлэн