Новая история. 1640-1789 (Бичлэгийн дугаар. 28252)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00584 a2200169 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 63.3(0)5
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Н-72
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.3(0)5/Н-72
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Новая история. 1640-1789
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Государственное Издательство Политической литературы
Хэвлэгдсэн он 1953
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 500
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг новейшая история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг всемирная история