Основы социологии: Курс лекций. Часть 1

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос 1994

Шифр: 60.5/О-72.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Основы социологии: Курс лекций. Часть 1./
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
303 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2020-04-07 10:27:04
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
304 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2020-04-07 10:27:09
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
305 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2020-04-07 10:27:14
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
306 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2020-04-07 10:27:23
Эрдэм шинжилгээний фонд
81551 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
81552 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
82370 Бэлэн