Методическое Руководство по геологической съемке масштаба 1:50 000.Т-2

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Недра 1978

Шифр: 26.3/М-54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Методическое Руководство по геологической съемке масштаба 1:50 000.Т-2/
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
112605 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
112606 Бэлэн