Методическое Руководство по геологической съемке масштаба 1:50 000.Т-2/ (Бичлэгийн дугаар. 25863)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00682 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.3
Зохиогчийн гурван тэмдэгт М-54
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.3/М-54
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Методическое Руководство по геологической съемке масштаба 1:50 000.Т-2/
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор КумпанаА.С.;
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Недра
Хэвлэгдсэн он 1978
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 286
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геологическая Сьемка
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геологический масштаб