Багшлахуйн менежмент: Ардчилал, зах зээлийн орчин дахь багшлахуйн онол, практик

Зохиогч: Пүрэвдорж Ч.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУБИС

Дахин хэвлэлт: Анхны хэвл
Гаралтын мэдээ: УБ Мөнхийн үсэг 2010

Шифр: 74.202+74.204 П 915.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (3),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (9),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Бэлэн (19).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Багшлахуйн менежмент
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Бизнесийн Сургууль
8836335 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8836336 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8836337 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
554728 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
554727 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
554729 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
554730 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
553228 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
553226 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
553230 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
553227 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
553229 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5042608 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5042609 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5042610 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5042963 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5042964 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:08:48
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5042966 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5042967 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:08:18
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064926 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:08:34
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064927 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:08:37
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064928 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:08:52
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064929 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:08:41
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064930 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:08:44
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5058552 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:08:28
Эрдэм шинжилгээний фонд
2014027 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2014028 Бэлэн
Ярьдаг, сонсдог номын сан
5042965 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:08:22