Багшлахуйн менежмент (Бичлэгийн дугаар. 22149)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01368 a2200361 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20231121140950.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2010 mp 000 | mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-99929-1-845-4
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 74.202+74.204
Зохиогчийн гурван тэмдэгт П 915
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 74 - Боловсрол
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Пүрэвдорж Ч
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага МУБИС
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 74.202+74.204 П 915
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Багшлахуйн менежмент
Бага гарчгийн мэдээ Ардчилал, зах зээлийн орчин дахь багшлахуйн онол, практик
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар Анхны хэвл
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2010
Хэвлэлийн газар Мөнхийн үсэг
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 437
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 14027, 14028, НХУУТ 42608-42610, 42963-42967, 58552, 64926-64930; ГНОФ 3226-3230, 4727-4730, БС 36335-36337
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг боловсрол судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурган хүмүүжүүлэх зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг заах арга зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг багшийн мэргэжил
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Онолын удиртгал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Боловсрол ба тогтолцоо
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багш, суралцагч
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Төлөвлөлт, зохион байгуулалт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Үнэлгээ, стандарт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багшийн хөгжил
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном