Хойд Америкийн намар: Аян замын тэмдэглэл ярилцлага

Зохиогч: Дагвадорж Ч.


Гаралтын мэдээ: УБ Улаанбаатар таймс 2000

Шифр: 84(1)2 Д 15.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Бэлэн (5).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хойд Америкийн намар
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
559603 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ since 2019-01-17 15:55:23
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
559604 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ since 2019-01-17 15:55:21
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
559605 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5025167 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-22 16:47:36
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5025168 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5025169 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-28 10:35:24
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5025170 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-22 16:47:29
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5025171 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-28 10:35:18
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5025172 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-22 16:47:26
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5025173 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-22 16:47:22
Эрдэм шинжилгээний фонд
1012725 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1012726 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1012727 Бэлэн