Хойд Америкийн намар (Бичлэгийн дугаар. 20432)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00870 a2200265 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20230330162706.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2000 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 84(1)2
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Д 15
Нэмэлт тусгалт Уран зохиол
Мэдлэгийн ялгаа 84 - Уран зохиол
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Дагвадорж Ч
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 84(1)2 Д 15
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Хойд Америкийн намар
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ш.Сүрэнжав
Бага гарчгийн мэдээ Аян замын тэмдэглэл ярилцлага
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Улаанбаатар таймс
Хэвлэгдсэн он 2000
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 235
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 12725-12727, НХУУТ 25167-25173, ГНОФ 9603-9605
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг уран зохиол
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг аян замын тэмдэглэл ярилцлага
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг бодол
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эрэгцүүлэл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шүлэг
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном