Сонины мэдээллийн бичлэгийн төрөл

Зохиогч: Чойсамба Ч.


Гаралтын мэдээ: УБ Мөнхийн үсэг 2001

Шифр: 76.1 Ч 75.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (16).

Бэлэн (15).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Сонины мэдээллийн бичлэгийн төрөл
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5026493 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5026495 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5026499 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5026501 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5026502 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5026494 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5026496 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:04:38
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5026497 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:04:34
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5026498 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5026500 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5026503 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:04:51
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5026504 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:04:46
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5026505 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:04:42
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5026506 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5026507 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5059110 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:03:45
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5059100 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:04:30
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5059101 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:04:26
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5059102 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:04:22
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5059103 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:04:18
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5059104 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:04:14
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5059105 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:04:10
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5059106 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:04:06
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5059107 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:04:02
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5059108 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:03:53
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5059109 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:03:49
Эрдэм шинжилгээний фонд
1013283 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1013284 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1013285 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1013286 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1013287 Бэлэн