Сонины мэдээллийн бичлэгийн төрөл (Бичлэгийн дугаар. 19675)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00893 a2200277 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220901134402.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2001 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 76.1
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ч 75
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 76 - Нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Чойсамба Ч
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 76.1 Ч 75
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Сонины мэдээллийн бичлэгийн төрөл
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Б.Болд-Эрдэнэ
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Мөнхийн үсэг
Хэвлэгдсэн он 2001
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 135
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 13283-13287, НХУУТ 26493-26507, 59100
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сэтгүүл зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сонины мэдээллийн бичлэг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг бичлэгийн төрөл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурвалжлага
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ярилцлага
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурвалжилсан тэмдэглэл
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном