Өөрийгөө жолоодохын учир: 14-18 насны охид хөвгүүдэд зориулав

Зохиогч: Хатантөмөр Ц.


Гаралтын мэдээ: УБ 1983

Шифр: 74.213 Х 26.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Өөрийгөө жолоодохын учир
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5018282 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:44:57
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5018385 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:45:01
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506126 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:45:07
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506127 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:45:15
Эрдэм шинжилгээний фонд
105564 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
105565 Бэлэн