Сурагчдын хийх нийгэмд тустай ажил

Зохиогч: Крупская Н.К.


Гаралтын мэдээ: УБ ГЯХ 1964

Шифр: 74.213.8 К 84.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Сурагчдын хийх нийгэмд тустай ажил
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506152 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:45:40
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506153 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:46:03
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506154 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506155 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:45:55
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506156 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:46:08
Эрдэм шинжилгээний фонд
105576 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
105577 Бэлэн