Крупская Н.К

Сурагчдын хийх нийгэмд тустай ажил Орч. Ш.Цэрэнчойжил - УБ ГЯХ 1964 - 101

ЭШФ Б 5576-5577, НХУУТ 6152-6156


Монгол хэл дээр,

сурган хүмүүжүүлэх зүй сурагчдын нийгэмд тустай хөдөлмөр хөдөлмөрийн хүмүүжил