Сэтгэл судлал сурган хүмүүжүүлэх зүйн Орос- Монгол нэр томъёоны толь

Зохиогч: Ванчигсүрэн Д.


Гаралтын мэдээ: УБ АБЯ 1984

Шифр: 88.4 В 176.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (5).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Сэтгэл судлал сурган хүмүүжүүлэх зүйн Орос- Монгол нэр томъёоны толь
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Бизнесийн Сургууль
8820141 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5018551 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:36:07
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5018552 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:36:13
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5018553 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5018554 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5018555 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:36:25
Эрдэм шинжилгээний фонд
105829 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
105830 Бэлэн