Сэтгэл судлал сурган хүмүүжүүлэх зүйн Орос- Монгол нэр томъёоны толь

Зохиогч: Ванчигсүрэн Д.


Гаралтын мэдээ: УБ АБЯ 1984

Шифр: 88.4 В 10.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (4).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Сэтгэл судлал сурган хүмүүжүүлэх зүйн Орос- Монгол нэр томъёоны толь
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5018551 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:36:07
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5018552 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:36:13
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5018553 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5018554 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5018555 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 16:36:25
Эрдэм шинжилгээний фонд
105829 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
105830 Бэлэн