Дээд математикийн язгуур үндэс: Их дээд сургууль, коллежийн оюутан, залуу багш нарт зориулсан иж бүрэн сурах бичиг Б. 1

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц; С. Намжилдорж, С. Тогмид.


Гаралтын мэдээ: УБ 2000

Шифр: 22.11я73 Л 876.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (23),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (48),
Бизнесийн Сургууль (39),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (31).

Бэлэн (115).
Товч агуулга:
Их, дээд сургуульд үзэж буй "Математик-I", "Математик-II" нэртэй хичээлүүдийн сургалтын стандартад нийцсэн энэ ном нь аналитик геометр ба шулуун алгебр, нэг хувьсагчтай функцийн математик анализыг багтаасан бөгөөд гол томьёо, теоремуудын зохих хэмжээний баталгаа болон холбогдох жишээг агуулсан байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Дээд математикийн язгуур үндэс
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012010 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:56:37
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012011 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:56:41
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012014 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:56:46
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012016 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:56:55
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012018 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:57:05
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012025 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012029 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:57:15
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012030 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:57:20
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012036 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:57:35
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012041 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:57:38
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012045 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:57:42
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012047 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:57:47
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012403 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:57:54
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012404 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:57:58
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012405 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:58:07
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012406 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:58:10
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012031 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:57:23
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012033 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:57:28
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012049 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:57:51
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012017 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:57:00
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012015 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:56:50
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012026 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:57:11
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012035 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:57:32
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015371 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:58:19
Байгалийн ухааны ГНОФ
8012021 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:57:08
Байгалийн ухааны ГНОФ
556991 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
556992 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
556993 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
556994 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
556995 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555201 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555202 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555203 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551620 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551625 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:58:31
Байгалийн ухааны ГНОФ
551624 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:58:35
Байгалийн ухааны ГНОФ
551612 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:58:40
Байгалийн ухааны ГНОФ
551615 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:58:43
Байгалийн ухааны ГНОФ
551611 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551623 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551616 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551617 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551618 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551614 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551621 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551613 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551622 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551619 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
553698 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
553699 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
553700 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012006 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012012 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012020 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012022 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012023 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012027 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012034 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012039 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012043 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012044 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012046 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012394 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012395 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012396 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012398 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012399 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012401 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012402 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012407 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012050 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012032 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012013 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012042 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012009 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012019 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012028 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013964 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012037 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012048 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012038 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012024 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015394 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014842 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012408 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018189 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012007 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028916 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028917 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028918 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028919 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028920 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030586 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024296 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024297 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024298 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024299 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024300 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024180 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
884771 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
884772 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
886306 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8811437 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8817431 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8817440 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8817444 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891136 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891137 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891138 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891139 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891140 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891141 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891142 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891143 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891144 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891145 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891146 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891147 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891148 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891149 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891150 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
886307 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8811438 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8817432 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
886308 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8811439 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8817433 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
886309 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8811440 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8817434 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
886310 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8811441 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8817435 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8811442 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8817436 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8817437 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8817438 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8817439 Бэлэн
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8012397 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 16:03:40
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8012400 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 16:03:46
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8012040 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 16:03:34
Эрдэм шинжилгээний фонд
2010977 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2010978 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2010979 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2010980 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2010981 Бэлэн