Дээд математикийн язгуур үндэс (Бичлэгийн дугаар. 12979)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02550 a2200421 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20240516133258.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2000 mp | 00| | mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.11я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Л 876
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Лхамсүрэн Ц
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.11я73 Л 876
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Дээд математикийн язгуур үндэс
Оролцогчдын тухай мэдээ Хян. С. Тогмид
Бага гарчгийн мэдээ Их дээд сургууль, коллежийн оюутан, залуу багш нарт зориулсан иж бүрэн сурах бичиг
Ботийн дугаар Б. 1
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2000
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 352
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 10977-10980, БУУТ 12006-12050, 12394-12408, 13964, 14842, 15371, 15394, 18189, 24296-24300, 28916-28920, 30586; ГНОФ 1611-1625, 3698-3700, 5201-5203, 6991-6995, БС 1136-1150, 4771-4772, 6306-6310, 11437-11442, 17431-17439, 17444
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Их, дээд сургуульд үзэж буй "Математик-I", "Математик-II" нэртэй хичээлүүдийн сургалтын стандартад нийцсэн энэ ном нь аналитик геометр ба шулуун алгебр, нэг хувьсагчтай функцийн математик анализыг багтаасан бөгөөд гол томьёо, теоремуудын зохих хэмжээний баталгаа болон холбогдох жишээг агуулсан байна.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хавтгайн аналитик геометр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шугаман алгебр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математик анализ
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дээд математик
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус С. Намжилдорж, С. Тогмид
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хавтгайн аналитик геометр ба шугаман алгебрь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хавтгайн аналитик геометр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шугаман алгебрь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Векторын алгебрийн элементүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Огторгуйн аналитик геометр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Нэг хувьсагчтай функцийн математик анализ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Тоон дарааллын хязгаар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Функцийн хязгаар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дифференциал тоолол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Интеграл тоолол, тодорхой биш интеграл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Тодорхой интеграл
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном