Монгол хэл судлал Б. 12: Эх судлал

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэн

Цувралын зохиогч: А.Цог-Очир, Д.Эрдэнэсан, Л.Цэрэнчимэд
Гаралтын мэдээ: УБ 2022
Бусад гарчиг: Mongolian language studies: Text Linguistics.
Шифр: 81.2М-5 М 692.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Бэлэн (20).
Товч агуулга:
Эх судлал хэмээх ботид эх задлан шинжлэх орчин үеийн үзэл баримтлалын үүднээс хандаж, эхийн үүрэг-найруулгын төрлийн уран сайхны болон уран сайхны бус эхийн бүтэц, найруулгын онцлогтой холбон үзсэний зэрэгцээ эх бүтэхэд голлох үүрэгтэй орон, цаг, баймж-үнэлэмжийн айг сонгон авч, гол төлөв уран сайхны эхийн баримтад түшиглэн, агуулга, хэлбэрийн шүтэлцээнд задлан шинжилжээ. Монгол хэлний эхийн мэдээллийн бүтцийн түгээмэл, шинж, төрлүүд, мэдээллийг онцолж байгаа арга болон эхийн нэгжүүдийг холбох хэрэглүүрийг дэлгэрэнгүй авч үзжээ. Мөн эхийн хэлэхүйн хэв маяг буюу тоочимж, хүүрнэмж, тайлбарламж, эргэцүүлэмж, эсээ эхийн тухай асуудлыг тодруулж, уран сайхны эх задлан шинжлэх, эхийг тайлбарлах аргыг хэл-хэлэхүйн тал, сэтгэхүй, танин мэдэхүй, харилцааны хандлагатай холбон өгүүлжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол хэл судлал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517675 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517676 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517677 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517678 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517679 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077488 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077489 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077490 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077491 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077492 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077493 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077494 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077495 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077496 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077497 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025821 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025822 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025823 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025824 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025825 Бэлэн