Нүүдэл, суудал: Хотжилт ба цэргийн стратеги

Зохиогч: Килкүллэн Д.


Гаралтын мэдээ: УБ Нэпко 2022

Шифр: 66.2 К 392.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (13).
Товч агуулга:
Уг бүтээл нь хотууд, түүний дотор далайн эргийн дагуух хотууд дахь хүн амын хэт төвлөрлийн өнөөгийн болон ирээдүйн хандлага нь дэлхий дахины өмнө ямар олон тулгамдсан асуудлыг "үүсгэх" цөм хөшүүрэг болж буй талаар, улмаар уг хандлага нь орчин үеийн глобал аюулгүй байдлын сэтгэл түгшээсэн томоохон сорилт яагаад болж буй талаар Африк, Ази, Америк тивийн бодит тохиолдлуудад хийсэн шинжилгээнд тулгуурласан хот судлал, хүн ам зайн судлал, засаглал судлал, зэвсэгт мөргөлдөөний судлал, аюулгүй байдлын судлалын цогц хүрээг хамарсан энэхүү судалгааны болон стратегийн томоохон бүтээлээс уншигч танд хүргэж байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Нүүдэл, суудал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517700 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517701 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517702 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517703 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517704 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077543 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077544 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077545 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077546 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077547 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1031091 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1031092 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1031093 Бэлэн