Нүүдэл, суудал (Бичлэгийн дугаар. 126560)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02633nam a22003497a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220905135052.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 220705b2022 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-0-19-973750-5
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Баримт бичгийн эмхэтгэл
ББК ангилал 66.2
Зохиогчийн гурван тэмдэгт К 392
Мэдлэгийн ялгаа 66 - Улс төр
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Килкүллэн Д
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 66.2 К 392
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Нүүдэл, суудал
Бага гарчгийн мэдээ Хотжилт ба цэргийн стратеги
Оролцогчдын тухай мэдээ Англи хэлнээс орч. Я.Чойжамц, Ч.Ариунбат
-- Ред. Д.Хүрэлхүү
-- Техник ред. Б.Нэргүй, В.Уянга
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Нэпко
Хэвлэгдсэн он 2022
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 500
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 31091-31093, НХУУТ 77543-77547, ГНОФ 17700-17704
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Уг бүтээл нь хотууд, түүний дотор далайн эргийн дагуух хотууд дахь хүн амын хэт төвлөрлийн өнөөгийн болон ирээдүйн хандлага нь дэлхий дахины өмнө ямар олон тулгамдсан асуудлыг "үүсгэх" цөм хөшүүрэг болж буй талаар, улмаар уг хандлага нь орчин үеийн глобал аюулгүй байдлын сэтгэл түгшээсэн томоохон сорилт яагаад болж буй талаар Африк, Ази, Америк тивийн бодит тохиолдлуудад хийсэн шинжилгээнд тулгуурласан хот судлал, хүн ам зайн судлал, засаглал судлал, зэвсэгт мөргөлдөөний судлал, аюулгүй байдлын судлалын цогц хүрээг хамарсан энэхүү судалгааны болон стратегийн томоохон бүтээлээс уншигч танд хүргэж байна.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг улс төр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг орчин үеийн улс төр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг улс төрийн байдал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Оршил: Афганистан дахь отолт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уулсаа орхихуй
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ирээдүйн хотууд, ирээдүйн аюул занал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Өрсөлдөөнт удирдлагын онол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Холбогдсон хотууд дахь мөргөлдөөн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Нягт суурьшил, төвөгтэй байдал, эргийн дагуух орчин
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хот суурин болон Сүлжээт эрэг орчмын орчинд дайтах тухай
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Total Renewals Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Худалдан авсан2022-08-25Нийгмийн ухааны ГНОФ 2022-08-25  Ном 2022-10400 Нийгмийн ухааны ГНОФ350005517700
Худалдан авсан2022-08-25Нийгмийн ухааны ГНОФ 2022-08-25  Ном 2022-10401 Нийгмийн ухааны ГНОФ350005517701
Худалдан авсан2022-08-25Нийгмийн ухааны ГНОФ 2022-08-25  Ном 2022-10402 Нийгмийн ухааны ГНОФ350005517702
Худалдан авсан2022-12-19Нийгмийн ухааны ГНОФ 2022-08-252022-12-14 Ном12022-10403 Нийгмийн ухааны ГНОФ350005517703
Худалдан авсан2022-08-25Нийгмийн ухааны ГНОФ 2022-08-25  Ном 2022-10404 Нийгмийн ухааны ГНОФ350005517704
Худалдан авсан2022-08-25Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2022-08-25  Ном 2022-10395 Нийгмийн ухааны уншлагын танхим350005077543
Худалдан авсан2023-11-20Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2022-08-252023-11-20 Ном22022-10396 Нийгмийн ухааны уншлагын танхим350005077544
Худалдан авсан2022-08-25Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2022-08-25  Ном 2022-10397 Нийгмийн ухааны уншлагын танхим350005077545
Худалдан авсан2022-08-25Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2022-08-25  Ном 2022-10398 Нийгмийн ухааны уншлагын танхим350005077546
Худалдан авсан2022-10-19Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2022-08-252022-10-19 Ном12022-10399 Нийгмийн ухааны уншлагын танхим350005077547
Худалдан авсан2023-05-12Эрдэм шинжилгээний фонд12022-08-252023-04-28 Ном22022-10392 Эрдэм шинжилгээний фонд350001031091
Худалдан авсан2022-08-25Эрдэм шинжилгээний фонд 2022-08-25  Ном 2022-10393 Эрдэм шинжилгээний фонд350001031092
Худалдан авсан2022-08-25Эрдэм шинжилгээний фонд 2022-08-25  Ном 2022-10394 Эрдэм шинжилгээний фонд350001031093