Математик: Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: А.Амарзаяа, А.Булган, Ц.Навчаа, Д.Түмэнбаяр.


Гаралтын мэдээ: УБ Адмон принт 2015

Шифр: 22.143я73 М 29.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Бэлэн (1).
Товч агуулга:
Энэхүү сурах бичиг нь их, дээд сургуулийн нийгэм, хүмүүнлэг, хууль зүйн чиглэлээр сурч буй оюутнуудад зориулсан математикийн хичээлийн гарын авлага юм. Математикийн мэргэжлийн бус оюутнуудад зориулагдсан энэ сурах бичигт шугаман алгебр, аналитик геометр, функц мөн функцийн дифференциал болон интеграл тооллын тухай орсон бөгөөд оюутан суралцагч нарт даган хийх жишээ, дасгалаар баяжуулж өгчээ. Мөн түүнчлэн математикийн шинжлэх ухаан амьдрал болон бусад шинжлэх ухаанд хэрхэн хэрэглэгдэж болох талаар зарим хялбар жишээнүүдийг түүвэрлэн оруулжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Математик
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим номын сан
75211 Бэлэн