Математик (Бичлэгийн дугаар. 124601)
000 -Удирдлага
fixed length control field 02329nam a22003857a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20240215105059.0
008 - Ерөнхий мэдээлэл
Ерөнхий мэдээлэл 160309s2015 mp ||||| b||| 00| | mon d
020 ## - ISBN,үнэ
ISBN 978-99973-42-50-8
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
082 ## - ДДС АНГИЛАЛ
ДДС ангилал 510
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Агуулгын ялгаа Сурах бичиг
Ангилал 22.143я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт М 29
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
240 ## - Шифр, номны наалтанд хэрэглэх
Ангиллын дугаар 22.143я73 М 29
245 ## - Үндсэн гарчиг
Номын нэр Математик
Бага гарчгийн мэдээ Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2015
Хэвлэлийн газар Адмон принт
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Хуудасны тоо 171
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар Цахим НС 211
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Энэхүү сурах бичиг нь их, дээд сургуулийн нийгэм, хүмүүнлэг, хууль зүйн чиглэлээр сурч буй оюутнуудад зориулсан математикийн хичээлийн гарын авлага юм. Математикийн мэргэжлийн бус оюутнуудад зориулагдсан энэ сурах бичигт шугаман алгебр, аналитик геометр, функц мөн функцийн дифференциал болон интеграл тооллын тухай орсон бөгөөд оюутан суралцагч нарт даган хийх жишээ, дасгалаар баяжуулж өгчээ. Мөн түүнчлэн математикийн шинжлэх ухаан амьдрал болон бусад шинжлэх ухаанд хэрхэн хэрэглэгдэж болох талаар зарим хялбар жишээнүүдийг түүвэрлэн оруулжээ.
520 ## - Хэл
Бичвэрийн хэл Монгол хэл дээр,
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг математик
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг сурах бичиг
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг функц
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг интеграл
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг аналитик геометр
700 ## - Хамтарсан зохиолчид
Ба бус А.Амарзаяа, А.Булган, Ц.Навчаа, Д.Түмэнбаяр
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Шугаман алгебр
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Аналитик геометр
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Олонлог, функц, хязгаар
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Дифференциал тоолол
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Интеграл тоолол
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Математикийн хэрэглээ
942 ## - Материалын төрөл
Зүйлийн төрөл Цахим ном