Монгол хэл заах арга: МУБИС-ийн 70 жилийн ойд зориулав

Зохиогч: Эрдэнэсан Д.


Гаралтын мэдээ: УБ Соёмбо принтинг 2021

Шифр: 74.268.1я73 Э 739.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (8),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (18).
Товч агуулга:
“Монгол хэлний сургалтын арга зүй” хичээлийн үндсэн сурах бичиг болох “Монгол хэл заах арга” номыг багш бэлтгэдэг их дээд сургуулийн монгол хэл, уран зохиолын багшийн ангид суралцаж буй оюутан, ЕБС - ийн монгол хэл, уран зохиолын багш, мэргэжлийн судлаачдад зориулан “Монгол хэл заах арга” номын анхны хэвлэлийг бэлтгэлээ. Монгол хэлний сургалтын хөтөлбөрийн судлагдахуунд суурилсан агуулгаас хэрэглээнд суурилан шинэчилсэн агуулга, арга зүйн өөрчлөлтийг үндэс болгон боловсруулсан хичээлийн хөтөлбөрт баримжаалан сурах бичгийн агуулгыг сонгосон болно. Уг сурах бичиг нь Монгол хэл заах аргын хөгжлийн түүхэн товч тойм, Монгол хэлний сургалтын хөтөлбөр, Унших, бичих, сонсох, ярих чадвар, Монгол хэлний хичээлийн үнэлгээ зэрэг сэдвээс бүрдэнэ. Монгол хэлний сургалтын агуулга, арга зүйг боловсронгуй болгох, монгол хэлний хичээлээр суралцагчийн бүтээлчээр сэтгэн бодох, эргэцүүлэн тунгаан бодох чадварыг хөгжүүлэх, эх хэлээ хэрэглэх, нийгмийн харилцааны янз бүрийн орчинд аман болон бичгийн хэлээр харилцах чадварыг дээшлүүлэх, суралцагчийн төлөвшил хандлагыг дэмжихэд уг номын зорилго оршино.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол хэл заах арга
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517289 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517290 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517291 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517292 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517293 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517294 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517295 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517296 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076922 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076923 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076924 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076925 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076926 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076927 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076928 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025428 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025429 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025430 Бэлэн