Хүрээлэн буй орчин судлалын нэр томьёоны англи- монгол тайлбар толь

Зохиогч: Алтансүх О.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ: УБ МУИС пресс 2020
Бусад гарчиг: English-Mongolian glossary Mongolian-English dictionary of environmental science.
Шифр: 20.1я2 A 486.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (10).
Товч агуулга:
Тус бүтээлд хүрээлэн буй орчин судлалын шинжлэх ухаанд өргөн хэрэглэгддэг 860 орчим нэр томьёог англи-монгол, монгол-англи тайлбартайгаар эмхэтгэжээ. Үүнд биологи, экологи, хими, физик, газар зүй, дэлхий судлал, нийгэм, эдийн засаг, улс төр гэх мэт салбар дундын шинжлэх ухааны олон нэр томъёог багтаасан байна. Энэхүү толь бичгийг экологи, хүрээлэн буй орчин ба байгаль хамгаалалын чиглэлээр суралцаж буй оюутан, багш, судлаачид болон нийт уншигч, сонирхогчдод зориулжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хүрээлэн буй орчин судлалын нэр томьёоны англи- монгол тайлбар толь
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
5514996 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5514997 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5514998 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5514999 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5515000 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031876 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031877 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031878 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2023641 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2023642 Бэлэн