Алтансүх О

Хүрээлэн буй орчин судлалын нэр томьёоны англи- монгол тайлбар толь English-Mongolian glossary Mongolian-English dictionary of environmental science Орч. О.Алтансүх Тех. Т.Номин-Эрдэнэ, М.Энх-Үүр, А.Энхмэнд Хян. Н.Батсайхан, Е.Батчулуун, М.Одсүрэн Шүүмж. Д.Даваадорж, Н.Оюунчимэг - УБ МУИС пресс 2020 - 114

ЭШФ Т 23641, 23642, БУУТ 31876-31878, ГНОФ 14996-15000Тус бүтээлд хүрээлэн буй орчин судлалын шинжлэх ухаанд өргөн хэрэглэгддэг 860 орчим нэр томьёог англи-монгол, монгол-англи тайлбартайгаар эмхэтгэжээ. Үүнд биологи, экологи, хими, физик, газар зүй, дэлхий судлал, нийгэм, эдийн засаг, улс төр гэх мэт салбар дундын шинжлэх ухааны олон нэр томъёог багтаасан байна. Энэхүү толь бичгийг экологи, хүрээлэн буй орчин ба байгаль хамгаалалын чиглэлээр суралцаж буй оюутан, багш, судлаачид болон нийт уншигч, сонирхогчдод зориулжээ.


Монгол хэл дээр,

978-9919-23-689-2

хүрээлэн буй орчин газарзүй экологи дэлхий судлал