Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Агнистын гэгээ .

Боть/Цувралын зохиогч: Цувр.11..Нууцын ном:Тантрын эх сурвалж Ошо багшийн тайлбар.Гаралтын мэдээ: УБ.: Мөнхийн үсэг, 2016.Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвл.Тооны мэдээ: 214.ISBN: 978-99962-66-92-8.Шифр: 86.35 А 225.Түлхүүр үг: шашин | Тантрын судар | Ошо багш | Агнистын гэгээ
Товч агуулга :
Вигъяан Бхайрава Тантар хэмээх өнө эртний нууц сударт заасан бясалгалын зуун арван хоёр аргыг Ошо багш хүн төрөлхтөнд тайлжээ. Тэдгээрээс гол түгээмэл аргуудыг энэ номонд түүвэрлэн эхмэтгэн оруулжээ.”Олон хэмжээсэнд зүйл бүрээр хөгжин цэцэглэх боломж чамд бий. Хөгжил бүр чинь цааш улам хөгжиж, улам тэлэх үүдийг нээдэг. Бясалгалын арга бол шинжлэх ухаанч учраас үр дүнгүй эрэл зүдрэлээс аврах хэрэгсэл юм. Хөтөч багштай, бас зөв арга хэрэгсэлтэй бол түмэн төрөл дамжин туулах замыг хэдхэн агшинд товчлох болно” хэмээн энэхүү номонд өгүүлнэ.
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин монгол
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5070815 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5070816 1 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5070817 2 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5070818 3 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5070819 4 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5070820 5 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5070821 6 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5070822 7 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5070823 8 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5070824 9 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1028791 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1028792 1 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1028793 2 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1028794 3 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1028795 4 Бэлэн

ЭШФ Б-28791-28795, НУУТ 70815-70824

Вигъяан Бхайрава Тантар хэмээх өнө эртний нууц сударт заасан бясалгалын зуун арван хоёр аргыг Ошо багш хүн төрөлхтөнд тайлжээ. Тэдгээрээс гол түгээмэл аргуудыг энэ номонд түүвэрлэн эхмэтгэн оруулжээ.”Олон хэмжээсэнд зүйл бүрээр хөгжин цэцэглэх боломж чамд бий. Хөгжил бүр чинь цааш улам хөгжиж, улам тэлэх үүдийг нээдэг. Бясалгалын арга бол шинжлэх ухаанч учраас үр дүнгүй эрэл зүдрэлээс аврах хэрэгсэл юм. Хөтөч багштай, бас зөв арга хэрэгсэлтэй бол түмэн төрөл дамжин туулах замыг хэдхэн агшинд товчлох болно” хэмээн энэхүү номонд өгүүлнэ.

Монгол хэл дээр,

Томруулж харах бол зураг дээр дарна уу

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424