Текст томруулах:    
Агнистын гэгээ Цувр.11: Нууцын ном Ред. Ч.Нандин-Эрдэнэ Орч. П.Бадрал - 3 дахь хэвл - УБ Мөнхийн үсэг 2016 - 214

ЭШФ Б 28791-28795, НХУУТ 70815-70824

Вигъяан Бхайрава Тантар хэмээх өнө эртний нууц сударт заасан бясалгалын зуун арван хоёр аргыг Ошо багш хүн төрөлхтөнд тайлжээ. Тэдгээрээс гол түгээмэл аргуудыг энэ номонд түүвэрлэн эмхэтгэн оруулжээ.”Олон хэмжээсэнд зүйл бүрээр хөгжин цэцэглэх боломж чамд бий. Хөгжил бүр чинь цааш улам хөгжиж, улам тэлэх үүдийг нээдэг. Бясалгалын арга бол шинжлэх ухаанч учраас үр дүнгүй эрэл зүдрэлээс аврах хэрэгсэл юм. Хөтөч багштай, бас зөв арга хэрэгсэлтэй бол түмэн төрөл дамжин туулах замыг хэдхэн агшинд товчлох болно” хэмээн энэхүү номонд өгүүлнэ.


Монгол хэл дээр,

978-99962-66-92-8

шашин Тантрын судар Ошо багш Агнистын гэгээ