Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Арилжааны эрх зүйд хамаарах /Commercial law/ Монгол улсын эрх зүйн зохицуулалт, харьцуулсан судалгаа: . Магистрын ажил

Зохиогч: Булган Д.
Гаралтын мэдээ: УБ.,.: 2017.-.Тооны мэдээ: 73х.: CD-тэй.-.Шифр: 67.404 Б-728.Түлхүүр үг: хууль эрх зүй | бизнесийн хууль эрх зүй | бизнесийн эрхийн хамгаалал | худалдааны хууль эрх зүй
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Веб програмчлал болон вэб төсөл | антропологи
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Магистрын ажил Магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
306157 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй

Дансны дугаар: ЭШФ Дип-6157

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424