Текст томруулах:    
Булган Д.

Арилжааны эрх зүйд хамаарах /Commercial law/ Монгол улсын эрх зүйн зохицуулалт, харьцуулсан судалгаа: Магистрын ажил Э/ш-ний удирд. Б.Амарсанаа; Шүүмж. Д.Янжинхорлоо.- - УБ., 2017.- - 73х.: CD-тэй.-

Дансны дугаар: ЭШФ Дип-6157


Монгол хэл дээр,

хууль эрх зүй бизнесийн хууль эрх зүй бизнесийн эрхийн хамгаалал худалдааны хууль эрх зүй