Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Газарзүйн асуудлууд. Ус, цаг уур, экологийн асуудлууд №375 (12Б)

Гаралтын мэдээ: УБ.: 2012.Тооны мэдээ: 188.Шифр: 72+26.23 Г 16.Түлхүүр үг: эрдэм шинжилгээний бичиг | цаг агаар | ус судлал | хөрс судлал | уур амьсгал
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ус судлал | уур амьсгал, цаг уур
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030592 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030593 Бэлэн
Цахим эрдэм шинжилгээний бичиг Цахим эрдэм шинжилгээний бичиг Лавлагааны фонд
70648 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020472 Бэлэн

ЭШФ Т 20472; БУУТ 30592-30593

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424