Текст томруулах:    
Газарзүйн асуудлууд Ус, цаг уур, экологийн асуудлууд №375 (12Б) Ред. В.Батцэнгэл - УБ 2012 - 188

ЭШФ Т 20472; БУУТ 30592-30593


Монгол хэл дээр,

эрдэм шинжилгээний бичиг цаг агаар ус судлал хөрс судлал уур амьсгал

910