Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Классын алдаанд өртөмтгий байдлыг объект хандлагат зохиомжийн хэмжигдэхүүн ашиглан таамаглах нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-. Мэргэжлийн индекс: Е 524300

Зохиогч: Лхамролом Ц.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ХШУИС.Гаралтын мэдээ: УБ.:.: 2015.-.Тооны мэдээ: 65 х.Шифр: 32.973-018.2 Л-87.Түлхүүр үг: магистрын дипломын ажил | компьютерийн прогарм хангамж | компьютер | объект хандалгат програм
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Веб програмчлал болон вэб төсөл | Програм хангамжийн зохиомж архитектур
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
305214 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.

Гадаад фонд: Дип-5214

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424