График спектр онолыг комбинаторикт хэрэглэх боломж (Бичлэгийн дугаар. 98877)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01036nam a22003017a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20230328162949.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 130531s1999 mp ||||| |||| 00| | mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сан МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Нэг сэдэвт бүтээл
ББК ангилал 22.143
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б 338
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗЭРЭГ ГОРИЛОГЧ
Зэрэг горилогч Батнасан Д
110 ## - СУРГУУЛЬ / ТЭНХИМ
Сургууль МУИС. ХШУИС
Тэнхим Хэрэглээний математикийн тэнхим
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.143 Б 338
245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Судалгааны ажлын сэдэв График спектр онолыг комбинаторикт хэрэглэх боломж
Бага гарчгийн мэдээ Магистрын ажил
Удирдагч Б.Баясгалан
Шүүмжлэгч Ц.Дашдорж
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 1999
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 61
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Дип 365
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг магистрын дипломын ажил
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг алгебр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шугаман ба олон шугамант алгебр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг граф
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Графийн спектр үр дүн
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Рамсейн төрлийн бодлогууд
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Регуляр графийн спектр шинжүүд
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Магистрын ажил