Цөмийн цацраг бүртгэх аргууд (Бичлэгийн дугаар. 9834)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00896 a2200265 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20240404172532.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2002 mp 000 | mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.38
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Д 255
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Далхсүрэн Б
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага МУИС.Физик Электроникийн Сургууль.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.38 Д 255
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Цөмийн цацраг бүртгэх аргууд
Оролцогчдын тухай мэдээ Хян. Ш.Гэрбиш
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Эрдэнэзул
Хэвлэгдсэн он 2002
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 124
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 14476-14480, БУУТ 13460-13483, 13490, 23570; ГНОФ 5480-5491, БС 17352-17371
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг цөмийн физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг цөм, цөмийн цацраг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг цөмийн цацрагийг бүртгэх
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Ангилал Зүйлийн төрөл Withdrawn status Үнэ Хуучин сургууль Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Total Renewals Date last checked out Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Одоогийн байршил Салбар сургуулийн ном Дансны дугаар
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-16 Ном 3000БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2018-12-2462017-33043Байгалийн ухааны ГНОФБУГНОФ555480
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-16 Ном 3000БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2018-11-0232017-33044Байгалийн ухааны ГНОФБУГНОФ555481
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-16 Ном 3000БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2018-12-2682017-33045Байгалийн ухааны ГНОФБУГНОФ555482
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-16 Ном 3000БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2018-10-2932017-33046Байгалийн ухааны ГНОФБУГНОФ555483
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-16 Ном 3000БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2018-12-2722017-33047Байгалийн ухааны ГНОФБУГНОФ555484
2022-12-09Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-16 Ном 3000БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2022-12-0642017-33048Байгалийн ухааны ГНОФБУГНОФ555485
2022-05-19Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-16 Ном 3000БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2022-05-1612017-33049Байгалийн ухааны ГНОФБУГНОФ555486
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-16 Ном 3000БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-33050Байгалийн ухааны ГНОФБУГНОФ555487
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-16 Ном 3000БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2018-05-2812017-33051Байгалийн ухааны ГНОФБУГНОФ555488
2020-09-29Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-16 Ном 3000БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2020-09-2562017-33052Байгалийн ухааны ГНОФБУГНОФ555489
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-16 Ном 3000БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2017-12-0562017-33053Байгалийн ухааны ГНОФБУГНОФ555490
2021-03-30Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-16 Ном 3000БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг12021-02-0462017-33054Байгалийн ухааны ГНОФБУГНОФ555491
2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2023-03-18310933-1-1Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013460
2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2023-03-18310933-1-2Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013461
2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2023-03-181110933-1-3Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013462
2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2023-03-18110933-1-4Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013463
2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2023-03-18310933-1-5Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013464
2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2023-03-18310933-1-6Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013465
2023-04-14Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2023-03-23610933-1-7Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013466
2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2023-03-181010933-1-8Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013467
2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2023-03-18310933-1-9Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013468
2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2023-03-18210933-1-10Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013469
2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан   10933-1-11Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013470
2018-10-19Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2018-10-19710933-1-15Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013474
2014-02-19Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2014-02-19410933-1-16Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013475
2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан   10933-1-17Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013476
2018-11-24Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2018-11-24510933-1-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013477
2012-05-21Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2012-05-21110933-1-19Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013478
2019-03-01Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2019-03-01710933-1-20Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013479
2021-11-12Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2021-11-12210933-1-21Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013480
2018-03-30Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2018-03-30510933-1-22Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013481
2019-03-26Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2019-03-261110933-1-23Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013482
2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан   10933-1-24Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013483
2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2011-12-22110933-1-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8013490
2017-06-15Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-20 Ном 3000ХШУИС (МТС) МонголШилжүүлэг   2017-6506Байгалийн ухааны уншлагын танхим 8023570
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802776Бизнесийн Сургууль 8817352
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802777Бизнесийн Сургууль 8817353
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802778Бизнесийн Сургууль 8817354
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802779Бизнесийн Сургууль 8817355
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802780Бизнесийн Сургууль 8817356
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802781Бизнесийн Сургууль 8817357
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802782Бизнесийн Сургууль 8817358
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802783Бизнесийн Сургууль 8817359
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802784Бизнесийн Сургууль 8817360
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802785Бизнесийн Сургууль 8817361
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802786Бизнесийн Сургууль 8817362
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802787Бизнесийн Сургууль 8817363
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802788Бизнесийн Сургууль 8817364
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802789Бизнесийн Сургууль 8817365
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802790Бизнесийн Сургууль 8817366
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802791Бизнесийн Сургууль 8817367
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802792Бизнесийн Сургууль 8817368
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802793Бизнесийн Сургууль 8817369
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802794Бизнесийн Сургууль 8817370
2024-04-04Бизнесийн Сургууль2024-04-04 Ном 10000 Худалдан авсан   2015-1396802795Бизнесийн Сургууль 8817371
2023-09-04Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2014-04-10110933-1-12Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль 8013471
2023-09-04Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан   10933-1-13Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль 8013472
2023-09-04Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль2021-12-20 Ном 3000 Худалдан авсан 2019-12-191410933-1-14Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль 8013473
2016-06-07Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-30 Ном 3000 Худалдан авсан 2016-02-04210933-3-1Эрдэм шинжилгээний фонд 1014476
2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-30 Ном 3000 Худалдан авсан   10933-3-2Эрдэм шинжилгээний фонд 1014477
2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-30 Ном 3000 Худалдан авсан   10933-3-3Эрдэм шинжилгээний фонд 1014478
2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-30 Ном 3000 Худалдан авсан   10933-3-4Эрдэм шинжилгээний фонд 1014479
2023-06-02Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-30 Ном 3000 Худалдан авсан 2022-10-28110933-3-5Эрдэм шинжилгээний фонд 1014480