Далхсүрэн Б

Цөмийн цацраг бүртгэх аргууд Хян. Ш.Гэрбиш - УБ Эрдэнэзул 2002 - 124

ЭШФ Б 14476-14480, БУУТ 13460-13483, 13490, 23570; ГНОФ 5480-5491, БС 17352-17371


Монгол хэл дээр,

Физик цөмийн физик цөм, цөмийн цацраг цөмийн цацрагийг бүртгэх