Физикийн тестүүд (Бичлэгийн дугаар. 9768)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00846 a2200265 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20221201085248.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2002 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.3
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ф 50
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага МУИС. Физик, электроникийн сургууль
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.3 Ф 50
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Физикийн тестүүд
Оролцогчдын тухай мэдээ Эмхт. Л.Энхтөр, Р.Галбадрах
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Урлах эрдэм
Хэвлэгдсэн он 2002
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 109
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 14328-14332, БУУТ 13313-13327, 23364, 29541-29545; ГНОФ 2741-2750
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг тест
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физикийн тест
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сорил
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг элсэгчдэд зориулсан тест
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Салбар сургуулийн ном Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Хуучин сургууль Дансны дугаар
Шилжүүлэг2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-01  Ном 2017-15845БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500ХШУИС (МКС) Монгол552741
Шилжүүлэг2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-012018-04-05 Ном12017-15846БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500ХШУИС (МКС) Монгол552742
Шилжүүлэг2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-01  Ном 2017-15847БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500ХШУИС (МКС) Монгол552743
Шилжүүлэг2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-01  Ном 2017-15848БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500ХШУИС (МКС) Монгол552744
Шилжүүлэг2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-01  Ном 2017-15849БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500ХШУИС (МКС) Монгол552745
Шилжүүлэг2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-01  Ном 2017-15850БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500ХШУИС (МКС) Монгол552746
Шилжүүлэг2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-01  Ном 2017-15851БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500ХШУИС (МКС) Монгол552747
Шилжүүлэг2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-012018-02-22 Ном12017-15852БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500ХШУИС (МКС) Монгол552748
Шилжүүлэг2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-01  Ном 2017-15853БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500ХШУИС (МКС) Монгол552749
Шилжүүлэг2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2022-12-01  Ном 2017-15855БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500ХШУИС (МКС) Монгол552750
Худалдан авсан2019-05-24Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-162019-05-24 Ном710870-1-1  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500 8013313
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-162011-11-18 Ном110870-1-2  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500 8013314
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-16  Ном 10870-1-3  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500 8013315
Худалдан авсан2019-09-17Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-162019-09-17 Ном610870-1-4  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500 8013316
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-16  Ном 10870-1-5  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500 8013317
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-16  Ном 10870-1-6  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500 8013318
Худалдан авсан2017-03-23Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-162017-03-23 Ном210870-1-7  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500 8013319
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-16  Ном 10870-1-8  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500 8013320
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-16  Ном 10870-1-9  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500 8013321
Худалдан авсан2017-11-03Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-162017-11-03 Ном310870-1-10  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500 8013322
Худалдан авсан2023-01-05Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-162022-12-01 Ном510870-1-11  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500 8013323
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-16  Ном 10870-1-12  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500 8013324
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 10870-1-13  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500 8013325
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-16  Ном 10870-1-14  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500 8013326
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-162011-12-25 Ном110870-1-15  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500 8013327
Шилжүүлэг2017-11-02Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-11-02  Ном 2017-42332  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500БУС (ББС) Монгол8029541
Шилжүүлэг2017-11-02Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-11-02  Ном 2017-42333  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500БУС (ББС) Монгол8029542
Шилжүүлэг2017-11-02Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-11-02  Ном 2017-42334  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500БУС (ББС) Монгол8029543
Шилжүүлэг2017-11-02Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-11-02  Ном 2017-42335  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500БУС (ББС) Монгол8029544
Шилжүүлэг2017-11-02Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-11-02  Ном 2017-42336  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500БУС (ББС) Монгол8029545
Төлбөрт2017-11-29Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-11-29  Ном 2017-44669  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500 8023364
Худалдан авсан2014-02-27Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-302014-02-21 Ном110870-3-1  Эрдэм шинжилгээний фонд2500 1014328
Худалдан авсан2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-30  Ном 10870-3-2  Эрдэм шинжилгээний фонд2500 1014329
Худалдан авсан2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-30  Ном 10870-3-3  Эрдэм шинжилгээний фонд2500 1014330
Худалдан авсан2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-30  Ном 10870-3-4  Эрдэм шинжилгээний фонд2500 1014331
Худалдан авсан2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-30  Ном 10870-3-5  Эрдэм шинжилгээний фонд2500 1014332