Физикийн тестүүд (Бичлэгийн дугаар. 9768)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00846 a2200265 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20221201085248.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2002 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.3
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ф 50
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага МУИС. Физик, электроникийн сургууль
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.3 Ф 50
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Физикийн тестүүд
Оролцогчдын тухай мэдээ Эмхт. Л.Энхтөр, Р.Галбадрах
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Урлах эрдэм
Хэвлэгдсэн он 2002
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 109
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 14328-14332, БУУТ 13313-13327, 23364, 29541-29545; ГНОФ 2741-2750
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг тест
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физикийн тест
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сорил
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг элсэгчдэд зориулсан тест
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном