Монгол орны газарзүйн асуудал № 23 (Бичлэгийн дугаар. 9386)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00712 a2200241 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20211210105823.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1985 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.89(1)
Зохиогчийн гурван тэмдэгт М 69
Нэмэлт тусгалт Эрдэм шинжилгээний ажлын эмхэтгэл
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.89(1) М 69
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Монгол орны газарзүйн асуудал № 23
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 1985
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 152
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 9524, 9525, БУУТ 6570-6592
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эрдэм шинжилгээний бичиг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг газарзүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физик газарзүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эдийн засгийн газарзүй
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Салбар сургуулийн ном Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30  Ном 10500-1-2БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1275806571
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30  Ном 10500-1-3БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1275806572
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30  Ном 10500-1-5БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1275806574
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30  Ном 10500-1-8БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1275806577
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30  Ном 10500-1-10БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1275806579
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30  Ном 10500-1-12БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1275806581
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-302013-03-14 Ном110500-1-13БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1275806582
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30  Ном 10500-1-19БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1275806588
Худалдан авсан2020-04-29Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-302020-04-24 Ном110500-1-22БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1275806591
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 10500-1-1  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1275806570
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 10500-1-4  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1275806573
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 10500-1-6  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1275806575
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 10500-1-7  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1275806576
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 10500-1-9  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1275806578
Худалдан авсан2023-10-06Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-09-05 Ном410500-1-11  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1275806580
Худалдан авсан2022-11-12Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302022-11-12 Ном210500-1-14  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1275806583
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 10500-1-15  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1275806584
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 10500-1-16  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1275806585
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 10500-1-17  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1275806586
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 10500-1-18  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1275806587
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 10500-1-20  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1275806589
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 10500-1-21  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1275806590
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 10500-1-23  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1275806592
Худалдан авсан2022-06-22Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-302022-06-22 Ном110500-3-1  Эрдэм шинжилгээний фонд12.75209524
Худалдан авсан2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-30  Ном 10500-3-2  Эрдэм шинжилгээний фонд12.75209525