Монгол орны газарзүйн асуудал № 23 - УБ 1985 - 152

ЭШФ Т 9524, 9525, БУУТ 6570-6592


Монгол хэл дээр,

эрдэм шинжилгээний бичиг газарзүй физик газарзүй эдийн засгийн газарзүй