Ус цаг уурын албаны заавар II дэвтэр (Бичлэгийн дугаар. 90467)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01114 a2200313 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20210529200759.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1977 mp | 00| 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.23
Зохиогчийн гурван тэмдэгт У 54
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.23 У 54
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Ус цаг уурын албаны заавар II дэвтэр
Бага гарчгийн мэдээ Агаарын тээвэрийн цаг агаарын мэдээгээр үйлчлэх заавар
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 1977
Хэвлэлийн газар Фото офсет
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 46
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б-26543-26544
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг цаг уур
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ус цаг уур
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг экологи
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эрдэм шинжилгээний хурал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хурлын материал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг цаг агаар
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг уур амьсгал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ус судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг байгаль хамгаалал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Өндрийн салхины мэдээ дамжуулах
-- Аэрологийн сарын дундаж мэдээний код
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном