Ус цаг уурын албаны заавар II дэвтэр Агаарын тээвэрийн цаг агаарын мэдээгээр үйлчлэх заавар - УБ Фото офсет 1977 - 46

ЭШФ Б-26543-26544


Монгол хэл дээр,

цаг уур ус цаг уур экологи эрдэм шинжилгээний хурал хурлын материал цаг агаар уур амьсгал ус судлал байгаль хамгаалал