Цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэх аргачлал (Бичлэгийн дугаар. 90358)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01024 a2200241 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220118144926.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2004 mp | 00| 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.23
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ц 12
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага Ус цаг уурын хүрээлэн
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.23 Ц 12
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэх аргачлал
Бага гарчгийн мэдээ Синоптикийн автоматжуулсан ажлын байр
Ботийн дугаар Дугаар-10
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2004
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 63
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 20232-20234; БУУТ 29118-29124
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ус цаг уур
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг цаг агаар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Цаг агаарын мэдээг боловсруулах
-- Цаг агаарын өндрийн зургийн автомажуулах
-- Цаг агаарын мэдээг боловсруулах
-- Цаг агаарын өндрийн зургийн автомажуулах
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Нийт уншлаганд гарсан тоо Зүйлийн төрөл Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Хуучин сургууль Дансны дугаар
Шилжүүлэг2023-02-16Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-09-132023-02-16 3Ном2017-36539 Байгалийн ухааны уншлагын танхим500БУС (ГГС) Монгол8029118
Шилжүүлэг2023-02-16Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-09-132023-02-16 1Ном2017-36540 Байгалийн ухааны уншлагын танхим500БУС (ГГС) Монгол8029119
Шилжүүлэг2023-02-16Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-09-132023-02-16 6Ном2017-36541 Байгалийн ухааны уншлагын танхим500БУС (ГГС) Монгол8029120
Шилжүүлэг2023-02-16Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-09-132023-02-16 1Ном2017-36542 Байгалийн ухааны уншлагын танхим500БУС (ГГС) Монгол8029121
Шилжүүлэг2023-02-16Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-09-132023-02-16 2Ном2017-36543 Байгалийн ухааны уншлагын танхим500БУС (ГГС) Монгол8029122
Шилжүүлэг2023-02-16Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-09-132023-02-16 1Ном2017-36544 Байгалийн ухааны уншлагын танхим500БУС (ГГС) Монгол8029123
Шилжүүлэг2023-05-30Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-09-132023-05-08 7Ном2017-36545 Байгалийн ухааны уншлагын танхим500БУС (ГГС) Монгол8029124
Шилжүүлэг2012-08-09Эрдэм шинжилгээний фонд2012-08-09   Ном2012-574810 Эрдэм шинжилгээний фонд500БУС (ГГС) Монгол2020232
Шилжүүлэг2019-03-21Эрдэм шинжилгээний фонд2012-08-092019-03-21 1Ном2012-574811 Эрдэм шинжилгээний фонд500БУС (ГГС) Монгол2020233
Шилжүүлэг2012-08-09Эрдэм шинжилгээний фонд2012-08-09   Ном2012-574812 Эрдэм шинжилгээний фонд500БУС (ГГС) Монгол2020234