Цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэх аргачлал Синоптикийн автоматжуулсан ажлын байр Дугаар-10 - УБ 2004 - 63

ЭШФ Т 20232-20234; БУУТ 29118-29124


Монгол хэл дээр,

ус цаг уур цаг агаар