Геотектоник (Бичлэгийн дугаар. 89701)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01151 a2200277 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20230322103802.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 120626s2003 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.324
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б 98
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Бямба Ж
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.324 Б 98
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Геотектоник
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ч.Минжин
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2003
Хэвлэлийн газар Сэлэнгэ пресс
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 364
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 11452-11454, 20037, 20038, БУУТ 14581-14592, 27441, 27442, ГНОФ 6547-6556
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геологи
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геотектоник
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг тектоник
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхий судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурах бичиг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Геотектоникийн тухай ойлголт
-- Тектоникийн стрүктүүр ба хөдөлгөөнийг судлах арга
-- Литосферийн плит ба түүний зааг
-- Гүнийн тектоник
-- Дэлхийн хөгжлийн үндсэн үе шат
-- Геотектоник ба металлогени
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном