Монголын цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааны онол-практикийн үндсэн асуудал (Бичлэгийн дугаар. 88850)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01680nam a22003137a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20230405131828.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 120404s1995 mp ||||| |||| 00| | mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
ББК ангилал 67.401.213
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Д 46
Мэдлэгийн ялгаа 67 - Төр эрх, хууль
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Долгорсүрэн Ж
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 67.401.213 Д 46
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Монголын цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааны онол-практикийн үндсэн асуудал
Оролцогчдын тухай мэдээ Хян. Б.Чимид
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Мөнгөн үсэг
Хэвлэгдсэн он 1995
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 223
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ХЗС 4676-4728, 7257-7262
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хууль
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эрх зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг цагдаагийн захиргааны үйл ажиллагаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Монгол улсын цагдаагийн байгууллагын үүсэл хөгжил
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Монгол улсын цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааны оно-практикийн асуудал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Монгол улсын цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааны зарчимы
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааны хэлбэр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааны арга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааны хууль ёсыг хангах
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном