Сонгодог математикийн сувд эрдэнэс (Бичлэгийн дугаар. 88283)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01462nam a22003017a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220113173715.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 111206t2011 mp |||| |||| 00| 0 mmond
020 ## - ISBN
ISBN 978-99962-53-57-7
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
ББК ангилал 22.12
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Л 87
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 0# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Лхамсүрэн Ц., Батболд Ц
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага МУИС
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.12 Л 87
245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Сонгодог математикийн сувд эрдэнэс
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. В.Адъяасүрэн
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар МУИС-ийн хэвлэх
Хэвлэгдсэн он 2011
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 227
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 14861, 14862; БУУТ 20365-20367, 24521-24525
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг алгебр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг пифагорын теором
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг валлисын томъёо
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дээд алгебр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Комплекс тоо
-- Олон гишүүнт
-- Дээд зэрэгт алгебрийнтэгшитгэлийн шийдийг олох
-- Абелийн теором, Жоллийн теором
-- Алгебрийн үндсэн теоромын баталгаанууд
-- Комплекс тоо
-- Олон гишүүнт
-- Дээд зэрэгт алгебрийнтэгшитгэлийн шийдийг олох
-- Абелийн теором, Жоллийн теором
-- Алгебрийн үндсэн теоромын баталгаанууд
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном