Лхамсүрэн Ц., Батболд Ц

Сонгодог математикийн сувд эрдэнэс Ред. В.Адъяасүрэн - УБ МУИС-ийн хэвлэх 2011 - 227

ЭШФ Т 14861, 14862; БУУТ 20365-20367, 24521-24525


Монгол хэл дээр,

978-99962-53-57-7

математик алгебр пифагорын теором валлисын томъёо дээд алгебр