Дээд математикийн бодлого бодох зөвлөмж (Бичлэгийн дугаар. 88070)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01824nam a22003737a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20211228141400.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 111104t2011 mp |||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-99962-873-7-4
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Сургалтын гарын авлага
ББК ангилал 22.1+22.143
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Д 36
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 10 - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Дариймаа Г
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.1 Д 36
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Дээд математикийн бодлого бодох зөвлөмж
Оролцогчдын тухай мэдээ Хян. Б.Цэндсүрэн
Бага гарчгийн мэдээ 1-р хэсэг
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 3
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2011
Хэвлэлийн газар ХААИС
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 170
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 20971-20975; БУУТ 20271
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг алгебр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг матриц
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шугаман тэгшитгэлийн систем
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дээд математик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг бодлого
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг бодлого бодох зөвлөмж
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг аналитик геометр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шугаман алгебр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хавтгайн аналитик геометр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг вектор
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хавтгайн аналитик геометр
-- Огторгуй дахь вектор шулуун ба хавтгай
-- Матрицын алгебр ба шугаман вектор огторгуйн зарим ойлголтууд
-- Шугаман тэгшитгэлийн систем
-- Даалгаврын бодлого
-- Хавтгайн аналитик геометр
-- Огторгуй дахь вектор шулуун ба хавтгай
-- Матрицын алгебр ба шугаман вектор огторгуйн зарим ойлголтууд
-- Шугаман тэгшитгэлийн систем
-- Даалгаврын бодлого
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном